Pozor na Slovensku je voľná tvorba cien v taxislužbe, môže sa vám stať, že tá istá cesta dvomi rôznymi taxíkmi bude rozdielna niekoľko násobne !!!

 

Niekoľko zásad zákazníka :

1.Ak potrebujete taxík, vždy si ho zavolajte cez telefón, v Bratislave je niekoľko serióznych taxislužieb.

• taxislužby garantujú ceny jazdného, na tel. objednávku sú všetky ceny jazdného v meste nižšie

• v prípade stratenia vecí, dokladov, mobilu, kľúčov a pod, sa telefonicky na dispečingu môžete presvedčiť, či ste ich nezabudli v taxíku a môžu vám ich vrátiť.

 

2. Ako spoznáte taxík v serióznej taxislužbe, alebo seriózneho taxikára ?

• taxík má označený z oboch strán taxislužbou / firmou/ pod ktorou jazdí,

• na pravých predných dverách má cenník jazdného a základné sadzby sa dajú pohodlne prečítať, žltý taxi transparent má označený nápisom taxi,

• v interiéry taxíku má umiestnený úplný vnútorný cenník na viditeľnom mieste,

• taxameter má umiestnený na dobre viditeľnom mieste, nemá ho maskovaný a ani prelepený, alebo inak upravený, aby nebolo vidno číslo sadzby na ktorej vás vezie,

• počas prepravy neprepína taxameter bezdôvodne, každú manipuláciu vám priebežne vysvetlí / napr. príplatok, prepínanie sadzieb na hranici prepínania .. /

• môžete byť dopredu informovaný o približnej cene jazdného za jazdu,

• ak potrebujete doklad o zaplatení, vždy vám musí taxikár vytlačiť z tlačiarne taxametru, v mimoriadnych situáciách môže potvrdenie o jazdnom vypísať perom na vždy riadne vyplnenú q opečiatkovanú  potvrdenku o jazdnom.

 

3. Ak potrebujete taxík a nastúpite na ulici, na stanici a inde

• nenastupujte nikdy do taxíku, ktorý nemá žiadne firemné označenie firmy  a  ani cenník jazdného,

• neoznačený taxík bez označenia a cenníkov nedodržuje zákon, je podozrivý, nemusí mať ani platnú koncesiu,

• ak má označenie, cenníky a taxameter na viditeľnom mieste spýtajte sa dopredu na akú sadzbu vás odvezie, koľko asi budete platiť a či vám môže vytlačiť potvrdenku o zaplatení jazdného,

 

Celková cena jazdného v taxislužbe je súčet viacerých zložiek :

• z nástupného, alebo príjazdného,

• zo sadzby použitej pri jazde, väčšinou sadzba č.1 v meste / AA taxi EURO na tel. obj. mimo mesta a SR / , č. 2 na tel. objednávku v meste, vyššej sadzby č. 3  / AA taxi EURO v mesta /, č. 4 väčšinou prázdna u firiem !!

• zo sadzby za čakanie, automaticky sa prepína pri spomalení, zastavení, čakaní..

• z príplatku /batožina, zviera, luxusný taxík, klimatizácia, kočík, invalidný vozík../

 

Doklad z tlačiarni taxametra o zaplatení jazdného musí obsahovať :

• dátum,

• čas o začiatku a konca prepravy, na akej sadzbe vás viezol a koľko km,

• názov taxislužby a sídlo, IČO, DIČ, EČ vozidla,

• cena nástupného, cena príplatku a celková suma jazdného,

• Vydanie peňazí a vyplnenie potvrdenky si riadne skontrolujte vo vozidle a aj EČ vozidla po vystúpení z taxíku.

• Ak vám taxikár odpovie dopredu pred jazdou, že nemá potvrdenky o jazdnom vystúpte z taxíku, je to lajdák, alebo podvodník, neodvezte sa s ním.

• Ak vám taxikár nechce vystaviť potvrdenie o zaplatení jazdného, neplaťte jazdné a trvajte na riadnom vydaní dokladu a že zaplatíte ak vám ho vystaví, alebo donesie riadne vyplnenú potvrdenku !!

• Ak máte zlé skúsenosti s chovaním taxikára, s predražením, alebo iné, volajte dispečing taxislužby ak sa jedná o taxikára jazdiaceho pod firmou, kontaktujte dispečing, alebo Okresný úrad dopravy pod ktorý spadá obec kde ste nastúpili do taxíku. Vždy žiadajte nápravu a napíšte podnet mailom alebo telefonicky na OUD, alebo Magistrát či MU , alebo na vedenie taxislužby, všetky normálne a seriózne taxislužby tieto sťažnosti a podnety riešia.

• Ak problémový taxikár nemá firemné označenie, sťažujte sa na Okresnom úrade dopravy, Magistráte, SOI a alebo Cechu taxi , v prípade väčšej škody na polícií !! • Všetky taxíky si môžete sami ľahko skontrolovať, či majú platnú koncesiu, pomocou smartfónu na stránke www.infotaxi.sk, kde podľa EČ taxíku, alebo čísla IČO môžete ihneď zistiť či taxikár má platnú koncesiu, alebo nie.

Monday the 25th. AA taxi EURO s.r.o., Vranovská 4, Bratislava 851 01 - Templates Joomla 3.3