Dispečérky- dispečerov.

 

Od septembra 2017 hľadáme do pracovného tímu nového pracovníka dispečingu.

Práca na 12 hodinové zmeny, práca na PC, s rádiovou a telefonickou komunikáciou.

Uprednostníme záujemcu s ovládaním komunikácie s anglickým, alebo nemeckým jazykom a s platnou živnosťou.

Vyžadujeme samostatnosť po zaučení, komunikatívnosť a dobrý sluch, vhodné pre študujúce vysokoškoláčky.

Záujemcovia práce na dispečingu volajte priamo dispečing  02 / 16022, alebo píšte na náš mail uvedený v Kontaktoch.

 

 

Taxikárov.

Hľadáme dobrých, slušných a pracovitých vodičov, s platnou koncesiou a s vlastným lepším motorovým vozidlom. Dopĺňame len určitý počet taxikárov na základe voľných taxikárskych miest, alebo len po viacmesačných štatistických vyhodnoteniach počtu objednávok a počtu nevybavených objednávok.

Všetci naši  taxikári majú a pri výkone taxislužby musia mať platnú koncesiu a aj všetky potrebné doklady na výkon taxislužby podľa platných predpisov.

 

Uprednostníme taxikárov :

• s ovládaním miestopisu Bratislavy,

• s väčšími, novšími a bezpečnými motorovými vozidlami,

• s ovládaním cudzích jazykov

• je potrebné, aby všetci prijatí taxikári mali smartfón, alebo tablet s OS Android a s internetovým pripojením, tieto môže používať aj  súčasne na VRP, Pri podpise zmluvy o spolupráci :

•  je potrebné,  vyplatiť  200,- € zaistenia  za pridelenú rádiostanicu s príslušenstvom, ktoré sa po ukončení zmluvného vzťahu a vrátení nepoškodenej rádiostanice  vyplatí späť,

•   treba vyplatiť  mesačné poplatky 175,-€ s parkovným a s DPH pri neobmedzenom počte vybavených objednávok.  Pri nástupe počas mesiaca, vyplatí začínajúci taxikár len alikvotnú časť mesačného poplatku.

• od apríla  2015   mesačné poplatky len 135,-€ s parkovným a s DPH, pri prebratí do 110 + 4 objednávky mesačne. Platí pre taxikárov, ktorí robia  nastálo  niekoľko dní v mesiaci a majú aj iný pracovný pomer, alebo vykonávajú pravidelne a dlhodobo aj inú živnosť .

• mimoriadna možnosť, niektorým sezónnym taxikárom, ktorí vykonávajú aj inú pracovnú sezónnu činnosť možnosť prerušiť platenie poplatkov aj niekoľko mesiacov a normálny návrat do práce zmluvného taxikára,

 

Taxikárom ponúkame :

• neplatenie žiadneho nevratného vstupného poplatku,

• spoluprácu s profesionálne, technicky a personálne výborne vybaveným dispečingom,

• profesionálne a korektne vedenú taxislužbu,

• taxi stanovištia v centre Bratislavy a veľa miest v okrajových častiach a tým menej prázdnych kilometrov,

• využívanie EUROn taxi aplikácie Bratislava v základnej cene poplatkov,

• výhodné ceny jazdného a vysoký počet  tel. objednávok,

• viac ako 27 ročné skúsenosti s taxikárskou praxou majiteľov.

• odborné poradenstvo v podnikaní a organizovanie školení a odborných úkonov pre taxislužbu,

•  riešenie potrebných úkonov, výmien a školení dobrovoľne hromadne za nižšie ceny ako individuálne, možnosť robiť kedykoľvek a užívať taxi stanovište kdekoľvek pre všetkých,

• zadávanie telefonických objednávok s oznámením kde zákazník končí,

• vyhodnocovanie cieľov jázd a zadávanie správneho poradia stanovíšť, alebo z voľného,

• pri objednávke mimo mesta možnosť zadania objednávky  pomocou prihlásenej Euron  taxi aplikácie u taxikára aj pri problémovom rádiofónnom spojení ,

• používanie novej celo bratislavskej taxi aplikácie TAXIKEY, ktorá taxislužbám umožní zadávanie nevybavených objednávok vlastnými taxikármi a taxikárom spolupracujúcimi cez novú aplikáciu Taxikey, objednávanie si taxík kliknutím priamo od zákazníka,

• naši taxikári majú možnosť aj iných alternatívnych preberaní objednávok, ale bez propagácie a uprednostňovania u zákazníkov AA taxi EURO,

• v prípade zrušenia objednávky u nás zabezpečíme preplatenie adekvátnej čiastky u zákazníka a máte nárok najbližšej náhradnej objednávky.  V AA taxi EURO si prevzatú objednávku môžete vymeniť ak dispečing zoženie náhradný taxík, alebo vašu objednávku v rozumnom čase vybaví iný kolega

 

         Pomôžte nám vybaviť ročne desaťtisícky nevybavených objednávok a tak zvýšiť

       počet spokojných zákazníkov našej AA taxi EURO.

 

 Nevybavené objednávky : 

august       2017 28,58 %
september 2017 28,17 %
október     2017 26,65 %
november  2017 27,90 %
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  %

 

 

Monday the 25th. AA taxi EURO s.r.o., Vranovská 4, Bratislava 851 01 - Templates Joomla 3.3